عاشقانه های بی پایان  

دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم 
دوست دارم حسینم دوست دارم همه کسم دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم 
دوست دارم زندگیم دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم
دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم
دوست دارم دوردونم دوست دارم خرسی لپ قرمزی من
دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من 
دوست دارم عشق اول و آخر وهمیشگی من دوست دارم صبورم
دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم 
دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیز

ادامه مطلب  

ای گل رعنا  

ترا ای عشق دوست می دارم 
به یک دل نه صد دل دوست می دارم 
ترا ای گل رعنایم دوست می دارم 
به باغ گل های بوستانم دوست می دارم 
ترا ای بهترین گلشنم دوست می دارم 
به زیبایی شهد گل های گلستانم دوست می دارم 
ترا ای معشوق محبوبم دوست می دارم
به عشق عاشقانه مان دوست می دارم 
ترا ای زیباروی دوست می دارم 
به زیبای گل رعنایت دوست می دارم 
سروده سروش فرشیدی فر
 
 
 

ادامه مطلب  

 

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شبها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم: تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!من ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبيا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یك دهان شد هم آواز با ما:تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

ادامه مطلب  

 

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که اب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفتدوست می دارم ...تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت کردن به ارزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می د

ادامه مطلب  

روزگار من....  

 
من روزگار غربتم را دوست دارم
این حس و حال و حالتم را دوست دارم
 
 
یک عکس کوچک توى جیبِ کیفِ پولم
تنها ترین هم صحبتم را دوست دارم
 
بر عکس آدم هاى دل بسته به دنیا
هر تیک و تاکِ ساعتم را دوست دارم
 
امروز دوباره خاطرت مهمان من بود
مهمانى بى دعوتم را دوست دارم
 
هر چند باعث مى شود هر روز ببارم
اما دل کم طاقتم را دوست دارم
 
عادت شده این گریه هاى بى تو ، هر چند
مى خندى امّا من عادتم را دوست دارم
 
                                                         "مهران"

ادامه مطلب  

پاییز واژه ها  

چندی‎ست در ذهن قلم ‏ها واژه ‏ای نیستزیبایی‏ ات را در الفبا واژه ‏ای نیست
پاییز با من قصه می‏ گوید ولیكناین قصه‏ ها را مقصدی تا واژه ‏ای نیست
من كه برایت شعر می‏ گفتم همیشهحالا كه دلتنگم در اینجا واژه ‏ای نیست
حالا كه در هر رنگ پاییزم تو هستیباید بگویم از تو اما واژه ‏ای نیست
گفتند تعریف زیادی عشق داردگفتند اما عشق من را واژه ‏ای نیست
دیروز وقتی پیش چشمانت نشستممی‏خواستم... دیدم خدایا واژه ‏ای نیست
"امیر نظام دوست"
https://telegram.me/amirnezamdoost

ادامه مطلب  

دوست دارم تو را  

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست دارم...
تو را بخاطر دوست داشتن دوست می دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت
تو را بخاطر خاطره ها، پشت کردن به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم
تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم
تو را به اندازه همه کسانی که نخواهم دید دوست می دارم
اندازه قطرات

ادامه مطلب  

دوست دارم تو را  

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست دارم...
تو را بخاطر دوست داشتن دوست می دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت
تو را بخاطر خاطره ها، پشت کردن به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم
تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم
تو را به اندازه همه کسانی که نخواهم دید دوست می دارم
اندازه قطرات

ادامه مطلب  

من از عهد آدم تو را دوست دارم(قیصر امین پور)  

من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغـــاز عالــم تو را دوست دارم
چه شب ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارم
نه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !
من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارم
سلامی صمیمی تر از غـم ندیدم
به اندازه ی غم تو را دوست دارم
بيــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزد
بگوییم با هم : تو را دوست دارم
جهان یک دهان شد همـــآواز با ما :
تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم
 
قیصر امین پور
 

ادامه مطلب  

انگار هر روز من پاییزه...  

از هرچه که میخوانم برای هر که میخوانم
یا چه میدانم شاید نمیخوانم
از هر فصلی که بگویی از هر فصلی که بشنوی
یا چه میدانم نشنوی
دست آخر فقط برگ زرد میبينم حتی از دوست
این واژه را دوست دارم،دوست را دوست دارم 
با تمام برگ ریزانی که دارد،با تمام سرمایی که آتشم میزند
انگار هر روز من پاییز است 
یا چه میدانم...
                    ♡محسن چاوشی♡

ادامه مطلب  

تا تو . . . .  

دوست داشتن تو
نوشتنی نیست
که واژه ها
نه قلبي برای شکستن دارند
و نه دستی برای سرد شدن ..
 
دلتنگ که می شوم
نه چشم گریه ای دارند در باران
نه پائی برای گم شدن در باد ..
 
دوست داشتن ات را
نمی شود نوشت
وقتی که واژه ها
نه موئی برای سپید شدن دارند
و نه اندامی برای خم شدن ..
 
عشق تو انتظار ست
که کاغذ های کاهی نمی فهمند ..
دوست داشتن ات
حسرتی ست
که در دل هیچ واژه ای نمی ماند ..
و من زنده ام تا معلوم شود
دوست داشتن ت طولانی ست ... 
.                .                  .

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

من تو را دوست دارممن کنار تو بودن را با تمام بي تفاوتیهایت دوست دارم. من شبهای سکوت و پر از خیالت را، وسعت نگاهت را، نوازش دستانت را دوست دارم. من تو را تنها بخاطر خودت دوست دارم. اما تو..........
افسوس که هیچگاه نفهمیدی که چقدر دوستت دارم......
 

ادامه مطلب  

تو را دوست دارم  

تو را دوست دارم
چون نان و نمک
چون لبان گر گرفته از تب
که نیمه شبان در التهاب قطره ای آب
بر شیر آبي بچسبد
تو را دوست دارم
چون دقایق شک
انتظار و دل واپسی
هنگام گشودن بسته ای بزرگ
که از درون آن بي خبری!
تو را دوست دارم
چون اولین سفر با هواپیما
بر فراز اقیانوس
چون هیاهوی درونم
لرزش دل و دستم
در آستانه دیداری در استانبول!
تو را دوست دارم چون گفتن: "شکر خدا زنده‌ام"

ادامه مطلب  

 

این است زندگی من
دوست داشتن تو
دوست دارم از همه دنیا ،سهم فکر کردن هایم به تو بيشترین حجم حافظه ام را پرکرده باشد...
دوست دارم ساعت ها با تمام کتاب ها،فیلم ها،آهنگ ها وتمام آدم های اطرافم کلنجار برم و در آخر باز تو را دوست داشتنی تر از همه ببينم...
دوست دارم به توفکر کنم و به آینه نگاه کنم و خودم را با دوست داشتنت ؛دوست داشتنی تر از هر روز ببينم...
دوست دارم به تو فکر کنم!
 

ادامه مطلب  

تو را دوست دارم......  

من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم
 
چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم
 
 
نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی
من ای حس مبهم تو را دوست دارم
 
سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم
به اندازه‌ی غم تو را دوست دارم
 
بيا تا صدا از دل سنگ خیزد
بگوییم با هم: تو را دوست دارم
 
جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما
تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

ادامه مطلب  

بی تابی  

 
 
دل من سیاس ولی آبي رو خیلی دوست دارمروزای روشن آفتابي رو خیلی دوست دارمبا هوای تو توی کوچه های دلواپسیغروب مبهم سرخابي رو خیلی دوست دارمباخیال تو اگه باشه خیالی ندارمشب تا صبح گریه و بي خوابي رو خیلی دوست دارممیدونم یه روز میای عمریه بي قرارتمانتظار تو و بي تابي رو خیلی دوست دارمدوست دارم طناب ماه رو بگیرم بالا برمواسه این شبای مهتابي رو خیلی دوست دارمدوست دارم طناب ماه رو بگیرم بالا برمواسه این شبای مهتابي رو خیلی دوست دارم

ادامه مطلب  

میم مثله مادر  

 
کاشکی میشد بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم...................
چقدر مثه بچگی هام لالایی هاتو دوست دارم......................
سادگی هاتو دوست دارم خستگی هاتودوست دارم...........
چادر نماز زیر لب خدا خدا تو دوست دارم..................سایت عاشقانه عشقولیا

ادامه مطلب  

دوست دارم..........  

 
دوست دارم درشبي با خلوتت خلوت کنمبا همه دلسردی ات میل تورا رغبت کنم دستهایت را بگیرم چشم در چشمم شویبا تمام اشتیاق از حرف دل صحبت کنم دوست دارم شانه برموهای پرپشتم زنیتا شبت را با حضورم غرق در لذت کنم کنج آغوشت خودم را جا کنم دیوانه وارزیرکانه از تماس بوسه ات غفلت کنم دوست دارم مرهم حس پریشانم شویتا که برآرامش دل بستنت عادت کنم با همه دلبستگی هایم بگویم حاضرمخانه ی مهر دلم را با دلت قسمت کنم دوست دارم با نوازشهایت عاشق ترشومتا ببينی بي تو

ادامه مطلب  

درون‌نگری‌های نوشتاری  

یه الگوی غلط رفتاری کشف کردم که بهش دچارم! شاید بشه اسمش رو گذاشت: «وسواس انتخاب واژه با توجه به شکل نوشتاریشون». در بيشتر آدم‌ها فکر، نوشته‌هاشون رو جهت میده، اما من اینطوریم که شکل ظاهری واژه‌ها فکرم رو جهت میدن. همین میشه که نوشتن برام به امری زمان‌بر تبدیل میشه. به عنوان مثال من تا جای ممکن سعی میکنم واژه‌های دارای هـ آخر غیرچسبان و منتهی به لا رو انتخاب نکنم، مثل دایره، فواره، اصلا، وکلا و... . به جاش کلی می‌نویسم تا مفهوم رو برسونم! یا

ادامه مطلب  

من یک دخترم  

من یک دخترم ....
بعضی وقتا دلم میخواد توآسمون پرواز کنم مثل پرنده ها یا قاصدکا . ..
دوست دارم شعر بخونم ، زیر بارون خیس بشم 
دوست دارم موهامو ببافم، انگشتامو لاک بزنم  ، دوست دارم تموم روسری های رنگی دنیا را داشته باشم ...
دوست دارم شهربازی برم ،پشمک و آبنبات چوبي بخورم ، شیطنت کنم 
دوست دارم زنده باشم زندگی کنم وصدای خنده هام دنیا راپرکنه 

ادامه مطلب  

 

خسته اما از غزل لبریز و سرشارم هنوز
ساده می گویم ترا من دوست می دارم هنوز
لحظه هایی خوش كنار نغمه های ساز تو
عاشق و دلبسته آن كهنه گیتارم ه
واژه هایم زخمی و این دردها شاید كه نه
بي گمان از این جدایی سخت بيزارم هنوز
رفته بودم تا فراموشت كنم اما نشد
با همان لبخند زیبایت گرفتارم هنوز
عشق بازیهای خود را تازه كن زیرا كه من
خاطرات كهنه ام را دوست می دارم هنوز

ادامه مطلب  

 

 
 
نفس جان من سلام
از میان این همه مهر و ماه
آبان را بسیار بسیار دوست می دارم 
 آفتاب ش بوی آشنایی می دهد  
هوای ش 
انباشته از نفس های خودمانی ست
روزهای ملس اش 
تمامی طعم تو را دارند 
شب های آرام اش آکنده اند از 
دلدادگی ها، دلتنگی ها، بيقراری ها 
آبان را دوست دارم 
ساعت هایش همگی انگارکه تو باشند   
سر وقت می آیند با چشمانی کهربایی
 در ایستگاه می ایستند 
در نگاه شان انتظار موج می زند  
در قلب شان 
نبض یک زندگی در جریان است 
در واژه های م راه می

ادامه مطلب  

 

 
 
نفس جان من سلام
از میان این همه مهر و ماه
آبان را بسیار بسیار دوست می دارم 
 آفتاب ش بوی آشنایی می دهد  
هوای ش 
انباشته از نفس های خودمانی ست
روزهای ملس اش 
تمامی طعم تو را دارند 
شب های آرام اش آکنده اند از 
دلدادگی ها، دلتنگی ها، بيقراری ها 
آبان را دوست دارم 
ساعت هایش همگی انگارکه تو باشند   
سر وقت می آیند با چشمانی کهربایی
 در ایستگاه می ایستند 
در نگاه شان انتظار موج می زند  
در قلب شان 
نبض یک زندگی در جریان است 
در واژه های م راه می

ادامه مطلب  

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم...  

سر به روی شانه های مهربانت میگذارم
عقده دل می گشاید گریه بي اختیارم
از غم نا مردمی ها بغض ها در سینه دارم
شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم
شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم
بي تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم
خالی از خودخواهی من برتر از آلایش تن
من تو را بالاتر از تن برتر از من دوست دارم
شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم
بي تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم
عشق صدها چهره دارد عشق تو آینه داره
عشق را در چهره آینه دیدن دوست دارم


ادامه مطلب  

گل زیبای دوست داشتنی  

در امتداد جاده ی سرنوشت میان دالانهای ماندگار زندگی ، در میانه ی راه دوستی به تو رسیدم ، تو را با دو چشم پر احساس و دنیای درونت شناختم ، تو را که بهاری و لبریز از نم نم بارانی ، تو را که خورشیدی و تلالو انوارت دلنشین ترین خاطره ی عمر من است .
شدم واله و شیدای تمام تمثیلهای خاطرت ، تو را با تمام دنیا که هیچ ، با ماه و ستاره ها و کهکشانها هم طاق نمی زنم ، چون تو را با تمام خوبيهایت بند زده ام به چینی شکسته ی دلم ، تو را که مست گشته ام از حضورت میان واژه

ادامه مطلب  

دوست دارم  

دوست دارم
با تو باشم
در یک خواب
طولانی و بي انتها
دوست دارم
صبحی را با دیدن
چشمانت اغاز کنم
دوست دارم
در مسیر عشق
شریکی نداشته باشم
     غیر از
نفسهایت که مخلوط
نفسهایم شده باشد
و من تا انتهای مسیر
دستت را رها
نخواهم کرد
 جلیل میاحے

ادامه مطلب  

آقا جانم  

ندانم کدامین روز باشد وقت مردنم و ندانم آن وقت کدامین لباس باشد بر تنم و کدامین انسان باشد همدمم نمیدانم اما دوست دارم بعد از مردنم بشود خاک این تنم این دست و سر و صورتم این چشم و پا و گردنم بشود خاک و از آن خاک بروید سبزه و گل, شمشاد و از آن سبزی و گل, دلی شود شاداب یا کودکی شود خندان
ندانم کجا باشد جای مردنم و ندانم پیش دوست باشم یا دشمنم و ندانم جوان باشم یا پیر گرسنه باشم یا سیر بينا باشم یا کور خواب باشم یا هوشیار فرزنددار باشم یا ابتار  اما د

ادامه مطلب  

واژه ها هم عالمی دارند  

واژه «دوست» را در فرهنگ لغت جستجو کنید! به شما میگوید ضد دشمن! واژه «رفیق» را جستجو کنید و این بار به شما میگوید همراه! میخواهم بگویم واژه ها خودشان عالمی دارند. هر کدام به اندازه کفایت، راه و چاه را به ما نشان میدهند! دوست، در لحظه پیدا میشود و در لحظه ای هم ناپدید. رفیق اما فرق دارد، زمانی که می آید به ماندنش بيشتر دل میبندی تا اینکه منتظر رفتنش باشی! زندگی هرکدام از ما آمیخته ای از دوست و دشمن هاست، اما کم پیش می آید که رفیق ها همدیگر را پیدا ک

ادامه مطلب  

یکی را دوست میدارم شعری زیبا از فریدون مشیری  

یکی را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نمیداند نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نمیداند به برگ گل نوشتم من تو را دوست می دارم ولی افسوس او گل را به زلف کودکی آویخت تا او را بخنداند به مهتاب گفتم ای مهتاب سر راهت به کوی او سلام من رسان و گو تو را من دوست می دارم ولی افسوس چون مهتاب به روی بسترش لغزید یکی ابر سیه آمد که روی ماه تابان را بپوشانید صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت بگو از من به دلدارم تو را من

ادامه مطلب  

ترو دوست دارم...  

هر روزمپره از یاد و خاطره های تو میشهکاش چشمامجای این یاد و خاطره توو چشمات باشه
بارونی میشه چشمام به یاد اون روزااز دوریت میسوزه قلبم هر لحظه هر جاآتیش این دل نداره تمومی اصلااز درد دوریت میدونم میمیرم حتما
تو رو دوست دارم اصلابه من نگو که عاشقت نشمتو رو دوست دارم حتییه بار نشد بگی که عاشقم
تو رو دوست دارم اصلابه من نگو که عاشقت نشمتو رو دوست دارم حتییه بار نشد بگی که عاشقم
من عاشق هر خنده و حرف و نگاتمچشماتو وا کن من پیش پاتمباور کن از دستم

ادامه مطلب  

 

تورو دوست دارم مثل حس نجیب خاک غریبتورو دوست دارممثل عطر شکوفه های سیب تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیادچطور پس دلت میاد منو تنها بزاریتورو دوست دارم مثل لحظه ی خواب ستاره ها تورو دوست دارممثل حس غروب دوباره ها تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیادنگو پس دلت میاد منو تنها بزاریتوی آخرین وداع وقتی دورم از همه چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنهتورو میسپرم به خاک تورو میسپرم به عشق برو با ستاره هاتورو دوست دارم مثل حس دوباره ی تولدت

ادامه مطلب  

 

جمعه های سرد و ابری را دوست دارم . کدوی داغ و شیره ی انگور را دوست دارم . ولو شدن و کتاب خواندن توی نور ِ کم را دوست دارم . ایستادن پشت پنجره ی باران خورده و گوش دادن به آهنگ ِ خداحافظ تهران ِ فریدون اسرایی و چای خوردن و فکر کردن به او را دوست دارم . سکوت ِ رخوت آور خانمان را ، آش گرم ِ سر ظهر و خواب بعدش را ،  ماست ِ بز را کنار شام و لرزیدن ِ بعدش را دوست دارم . من اگر از اینجا بروم دلم برای جمعه هایش تنگ میشود  ... برای جمعه هایش ...

ادامه مطلب  

تنهایی  

 
تنهایی دوست دارم چون هیچ کــس نیست که دلمو بشکنهـ... :)
تنهایی دوست دارم چون با وجودت فقط به خــودم تکیه میکنمـ... :)
تنهایی دوست دارم چون منو خودم دوستــای خوبي شدیم برای همـ... :)
تنهایی دوست دارم چون هیچ منتــی رو سرم نیست چون به کسی محتــاج نیستم چون همه رو شــناختمـ... :)
چون تنهـــایی هـــیـــچ وقت تنهـــام نذاشته :)

ادامه مطلب  

تنهایی  

تنهایی..
 
تنهایی خود را مقدس می دارم...
    تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافتم
     در تنهایی خود می مانم...
روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم....
      تنهایی را دوست دارم چون بي وفا نیست
تنهایی را دوست دارم چون تجربه اش کرده ام
        تنهایی را دوست دارم چون عشق دروغین در آن نیست
تنهایی را دوست دارم چون در خلوت و تنهاییم ..
         در انتظار خواهم گریست و هیچ کس اشکهایم را نمیبيند..
جز  او  که همه کسم هست ..... او ....خدا میباشد و بس...
آری خداااااا

ادامه مطلب  

تنهایی  

تنهایی..
 
تنهایی خود را مقدس می دارم...
    تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافتم
     در تنهایی خود می مانم...
روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم....
      تنهایی را دوست دارم چون بي وفا نیست
تنهایی را دوست دارم چون تجربه اش کرده ام
        تنهایی را دوست دارم چون عشق دروغین در آن نیست
تنهایی را دوست دارم چون در خلوت و تنهاییم ..
         در انتظار خواهم گریست و هیچ کس اشکهایم را نمیبيند..
جز  او  که همه کسم هست ..... که جز او کس ندارم ....خدا میباشد و بس..

ادامه مطلب  

چشماتو باز کن  

+ تا حالا به خودکشی فکر کردی؟
_ اوه. البته که نه. من زندگیم رو دوست دارم.
+ چه چیزش رو؟
- ...
من چه چیز این زندگی رو دوست دارم؟ چه سوال ساده و سختی. خب من خانواده م رو دوست دارم. رشته تحصیلیم رو دوست دارم. کاری که قراره در آینده داشته باشم رو دوست دارم و کاری که پیش تر درش شاغل بودم رو کمتر دوست دارم. من قوری کوچیک گل دار سبزم رو دوست دارم و همین طور لاک های ناخنم رو. تاپ های یقه تور دارم را هم دوست دارم و تل سر گلدار سفیدم رو هم. اینها برای امید به زندگی ک

ادامه مطلب  

 

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام، دوست می دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام، دوست می دارم. برای خاطر عطر نان گرم، برای خاطر برفی که آب می شود، و برای خاطر نخستین گل ها، تو را به خاطر دوست داشتن، دوست می دارم. تو را به جای همه کسانی که دوست نمی دارم، دوست می دارم. (پل الوار)

ادامه مطلب  

 

دوستت دارم بيشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتن!
دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری!
دوستت دارم چون تو نیز مرا دوست می‌داری!
دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشق!
دوستت دارم همچو تکه ابرهای سفیدی که در اوج آسمان آبي در حال عبورند!
دوستت دارم چون تو رو میخواهم و تو نیز مرا میخواهی!
دوستت دارم از تمام وجودم ، با احساس پر از محبت و عشق!
دوستت دارم بيشتر از آنچه تصور می‌کنی . . .
.♥♥♥

ادامه مطلب  

 

 
 
دلم برای فضای خونه تنگ شده....
نه جانم، من حس آزادی خونمونو بيشتر دوست دارم
من خودم بودنو بيشتر دوست دارم....
من دروغ نگفتن و راضی بودن از خودمو بيشتر دوست دارم...
من نمیدونم تو این محیط بازاری مردونه دارم چیکار میکنم!؟
من فارغ بودن رو بيشتر دوست دارم...
من دارم چیکار میکنم تو اینجا...؟
دارم چیو یاد میگیرم؟
به کجا میخوام برسم؟
پول؟
چقدر؟
تا کجا؟
من دخترم.... بين اینهمه مرد مکاره بازاری چیکار میکنم؟
من نمیفهممشون....
باید کار خودمو راه بندازم...

ادامه مطلب  

نمونه انشا:پاییز(دختر زیبای پاییز)  

 

دختر زیبای پاییز
یک سال چهار فصل زیبا و هر فصل نیز سه ماه دارد .دختر پاییز ،سومین فرزند سال
با دیگر دخترانش مهرو آبان و آذر،فصلی زیبا و دلفریب ، افسونگرو دل انگیز است و یکی از
نعمات زیبای خداست که باید قدر دانست.
فصلی که با مهر آغاز و با یلدا به اتمام می رسد.
پاییز ورود به دنیای جدید رنگهاست. خزان هزار رنگ است و این اجتماع چترهای شاد رنگارنگ در خیابان های خیس چه دیدنی است!!!
فصل عریانی این درختان رنگ به رنگ که در دو طرف خیابان صف کشیده اند و تل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1